icd-codes.info

English  Deutsch  Français  Español  Italiano  日本人  Polski 
Lietuviškai  Latvijas  Eesti  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk 

ICD-10 Den internationella sjukdomsklassifikationen


Sponsored ads

G70 - Myasthenia gravis och andra neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler)


Sponsored ads