icd-codes.info

English  Deutsch  Français  Español  Italiano  日本人  Polski 
Lietuviškai  Latvijas  Eesti  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk 

ICD-10 Den internationella sjukdomsklassifikationen


Sponsored ads

I20-I25 - Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)


Sponsored ads