icd-codes.info

English  Deutsch  Français  Español  Italiano  日本人  Polski 
Lietuviškai  Latvijas  Eesti  Suomi  Svenska  Norsk  Dansk 

ICD-10 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób


Sponsored ads

G70 - Miastenia ciężka rzekomoporaźna [myasthenia gravis] i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe


Sponsored ads